Nieuws

feb
20

TKI Logistiek open voor aanvragen - toeslag voor publiek-private samenwerkingsprojecten

Tot en met 1 april 2014 kunnen kennisinstellingen en bedrijven toeslag aanvragen voor samenwerkingsprojecten via het TKI Logistiek. TKI Logistiek is een samenwerking van NWO, TNO en Dinalog. Doelstelling is het op structurele wijze bewerkstelligen van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de topsector logistiek. Het gaat dan om zowel innovatie door middel van fundamenteel als om toegepast onderzoek als experimentele ontwikkeling en innovatieclusters. De valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten zijn belangrijke doelen. Het TKI Logistiek is daarom op zoek naar aanvragen voor:
• een gericht ontwikkeltraject om op een bepaald logistiek thema met meerdere publieke en private partijen een programma van de grond te krijgen, of;
• de gerichte ontwikkeling van een project met publieke en private partijen. De programmaontwikkelaars zijn hiervoor in de lead en kunnen partijen rechtstreeks op een bepaald project bij elkaar brengen.

Per project is de maximale TKI-toeslag als volgt:
• Fundamenteel onderzoek: maximaal 10% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 (maximale projectomvang € 2.000.000 voor maximaal 4 jaar);
• Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 40% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000 (maximale projectomvang € 1.200.000 voor maximaal 2 jaar);
• Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 (maximale projectomvang € 800.000 voor maximaal 2 jaar);
• Exploiteren innovatieclusters: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 150.000 voor maximaal 1 jaar.

Terug naar overzicht