Nieuws

feb
20

Subsidieplafond 2013 regeling sanering verkeerslawaai verhoogd

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor 2013 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai met € 4 miljoen verhoogd tot € 19.859.000.

Dit aanvullende bedrag blijkt nodig om de uitgaven voor de geluidssanering A2 Maastricht te dekken. In de oorspronkelijke planning voor dit jaar was geen rekening gehouden met dit project. Het hiervoor benodigde verplichtingenbudget is intussen wel beschikbaar gekomen en om administratieve zaken goed af te kunnen ronden, is de verhoging noodzakelijk.

Doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het verminderen van geluidshinder door verkeers- en spoorwegen. De regeling kent twee soorten subsidies, de ‘voorbereidingssubsidie’ en de ‘uitvoeringssubsidie’. Een voorbereidingssubsidie omvat de kosten voor de voorbereiding op en de begeleiding van de maatregelen die door de Minister kunnen worden vastgesteld alsmede de kosten van het toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoeringssubsidie financiert de daadwerkelijke realisatie.

Terug naar overzicht