Nieuws

feb
20

2 miljoen extra voor ondersteuningsaanbod Gezonde School

Scholen kunnen inschrijven op extra ondersteuning op het gebied van Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. Dit ondersteuningsaanbod wordt verzorgd door de Onderwijsraden samen met het RIVM Centrum Gezond Leven en sport- en gezondheidspartners. Scholen kunnen kiezen voor advies op maat van een Gezonde Schooladviseur, ondersteuning voor een Gezonde Schoolactiviteit of kunnen extra taakuren personeel inzetten voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. Het aantal aanvragen voor ondersteuning bleek eind 2013 veel hoger te zijn (namelijk het dubbele) dan vooraf begroot door de Onderwijsraden. Om meer scholen te ondersteunen stellen de twee betrokken ministeries (OCW en VWS) € 2 miljoen extra beschikbaar voor de jaren 2014 en 2015.

Vanaf 28 maart tot en met 25 april 2014 kunnen scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weer een aanvraag indienen voor gratis advies op maat, gezonde school activiteiten en vergoeding van taakuren. De bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van Gezonde School-activiteiten is deze ronde uitsluitend bestemd voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Instellingen voor primair onderwijs kunnen hiervoor geen vergoeding aanvragen. Advies op maat of een vergoeding van taakuren is voor hen wel mogelijk.

Terug naar overzicht