Nieuws

jan
20

Drenthe komt met nieuwe subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers, bedoeld om hen een goede start te kunnen laten maken na de coronacrisis.

Met behulp van de nog te publiceren nieuwe subsidieregeling wil de provincie een positieve stimulans geven aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drentse buurten, wijken en dorpen. Op www.provincie.drenthe.nl/frissestart is er een digitaal provinciaal portaal ingericht waar organisaties meer informatie kunnen vinden over de subsidieregeling, het aanvraagproces en de kaders voor de besteding van het geld.

Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente. De subsidieregeling en de inrichting van het portaal zijn de uitvoering van de motie 'Frisse Start na corona', die met brede steun in Provinciale Staten (PS) is aangenomen. Onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingswijziging hiervoor door PS, wordt de subsidieregeling in de eerste week van februari 2021 opengesteld.

De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe. Het kan gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget beschikbaar gesteld tussen de € 50.000 en € 100.000. In totaal gaat het om € 675.000 voor heel Drenthe.

Zie ook: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/gs-besluiten/@137800/gs-besluitenlijst-19/ en https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@137791/provincie-biedt/

Terug naar overzicht