Nieuws

jan
20

Nieuwe voucher internationaal ondernemen: de voucher marktentree

Er is een wijziging van de regeling Vouchers internationaal ondernemen (VIO) gepubliceerd.

Meest in het oog springende aanpassing is de introductie van een nieuw type voucher: de voucher marktentree. Verder is de waarde van de voucher individuele coaching verhoogd (van € 2400 naar € 2500). Ook zijn er diverse kleinere technische aanpassingen doorgevoerd.

Voucher marktentree
Deze voucher kan worden verstrekt aan een mkb-onderneming voor begeleiding gericht op duurzame internationalisering, door een externe deskundige, voor kennis en ondersteuning gericht op het betreden van een nieuwe doelmarkt. De voucher is bestemd voor mkb-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag hebben georiënteerd op een doelland (niet Nederland). Er wordt slechts één voucher per mkb-onderneming per twee jaar verstrekt. Per doelland kan slechts eenmalig een voucher worden verstrekt.

De voucher kan ingezet worden voor ondersteuning ter plekke in het doelland met als doel er duurzaam te gaan ondernemen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende activiteiten:

  • introduceren bij lokale netwerken en expertise;
  • opvolgen van contacten/regelen afspraken;
  • ondersteunen bij vestigen ter plekke.


De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten, tot ten hoogste € 2500 (exclusief btw). De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Ook reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. De voucher heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

Over de regeling
Het doel van de regeling Vouchers internationaal ondernemen is de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten.

Terug naar overzicht