Nieuws

jan
20

Subsidie voor bijscholing vmbo-leraren geopend voor aanvragen

Op 1 augustus 2016 zijn in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) beroepsgerichte profielen ingevoerd. Dit heeft geleid tot een verbreding van de opleidingsroutes en een inhoudelijke verandering van de onderwijsprogramma's. De invoering heeft gevolgen gehad voor leraren in het vmbo. Zij hebben bijscholing nodig om bekwaam en / of bevoegd les te kunnen geven. Scholen kunnen hiervoor tot en met 30 juni 2017 subsidie aanvragen. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor vier verschillende scholingstrajecten: 

Assessment voor docenten Media, Vormgeving en ICT (MVI): een onderzoek waarin wordt bepaald of iemand geschikt is voor deze functies; 
Minor Dienstverlening & Producten (D&P): bestemd voor docenten met een beroepsgerichte of niet-beroepsgerichte tweedegraads bevoegdheid; 
Bijscholing voor pabo-afgestudeerden die werken in het vmbo: na deze bijscholing zijn leraren bekwaam om les te geven in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo; 
Maatwerktrajecten voor pabo-afgestudeerden: via deze trajecten krijgen pabo-afgestudeerden lesbevoegdheid in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/volwassenenonderwijs (vo).

De vergoeding voor de eerste drie trajecten moeten in één keer worden aangevraagd. Het subsidieplafond voor schooljaar 2016-2017 bedraagt € 6 miljoen. De subsidie moet vóór het starten van het scholingstraject zijn ingediend. Indien de subsidie later wordt aangevraagd, wordt deze uitsluitend nog verstrekt voor de resterende duur van het opleidingstraject. 

Terug naar overzicht