Nieuws

jan
20

Noord-Brabant stelt ruim 33 miljoen beschikbaar voor plattelandsontwikkeling

Noord-Brabant reserveert dit jaar een bedrag van ruim 33 miljoen in het kader van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling POP3. Het bedrag zal over vijf verschillende maatregelen worden verdeeld. Drie maatregelen richten zicht op innovatie en transitie van de landbouw en agrofood, twee op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit. Van 23 januari tot en met 8 maart 2017 kunnen er aanvragen ingediend worden voor: Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratiefaciliteiten, Fysieke investeringen in innovatie en Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) De subsidieplafonds bedragen respectievelijk € 1,4 miljoen, € 4,4 miljoen en € 14,92 miljoen.
 
Van 20 februari tot en met 8 maart  2017 kunnen er aanvragen worden ingediend voor Investeringen, gericht op (herinrichting) of transformatie van het watersysteem. Hiervoor is € 7,95 miljoen beschikbaar. 
 
De maatregel Samenwerken voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschao (EIP) is geopend van 6 maart tot en met 12 april 2017. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 4,34 miljoen. 
 
Om de beoordeling op kwaliteit mogelijk te kunnen maken, volgen alle openstellingen een tenderprocedure. Hierbij worden alle volledig ingediende maatregelen onderling vergeleken en gerangschikt, op basis van vastgestelde criteria. Honorering vindt in deze volgorde plaats, totdat het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen moeten worden ingediend via het webportaal van Stimulus. Het aanvraagproces verloopt direct via Stimulus Projectmanagement, in plaats van via RVO.nl.
 
Zie voor meer informatie de regeling. 
 
 

Terug naar overzicht