Nieuws

jan
20

Friese subsidie voor kultuer en mienskip: aanvragen in Nederlandse taal toegestaan

Onlangs publiceerden Gedeputeerde Staten van Friesland een wijziging op de subsidieregeling Kultuer en Mienskip, inclusief nieuwe indientermijnen en subsidieplafonds. De wijzigingen zijn in de Friese taal bekendgemaakt. Dit geldt ook voor de bijbehorende website en het formulier, waarmee de subsidie moet worden aangevraagd. Indienen in het Fries is echter niet verplicht. Dat heeft de provincie laten weten. Aanvragen die in het Nederlands worden ingediend zullen volgens dezelfde voorwaarden worden behandeld. 
 
Met de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van onder meer de Friese Taal, cultuur en onderwijs. Een overzicht van alle recente wijzigingen is hier te vinden. 

Terug naar overzicht