Nieuws

jan
20

Aantal ingdiende concept notes voor Fonds Duurzaam Water overtreft verwachting

Voor de eerste ronde van het Fonds Duurzaam Water III zijn 216 concept notes ingediend. Ongeveer de helft daarvan werd in de laatste week van 2016 ingediend. De verwachting is dat zo'n 30% van de concept notes een positieve beoordeling krijgt. De deadline voor het indienen van het volledige voorstel is 27 februari 2017, 15:00 CET. Het budget voor deze eerste ronde is 30 miljoen. Hiermee kunnen 15 20 projecten worden gehonoreerd. Aan een aanvraag voor een projectsubsidie gaat het indienen van een, verplichte, concept note vooraf. De concept notes kunnen tot 8 weken voor de deadline voor indiening van de projectsubsidieaanvragen doorlopend worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van een concept note voor de tweede ronde van het FDW III programma is 8 december 2017. 
 
Het Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water is onderdeel van het beleidskader FDW. FDW bouwt voort op eerdere ervaringen met publiek private partnerschappen (PPP’s) op het gebied van water die opgedaan zijn met de Call for Ideas (2003), het Schoklandfonds (2007) en de PPP-faciliteit voor WASH (2008). Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Het doel van het Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water is bijdragen aan inclusieve, groene groei door het verbeteren van waterzekerheid en waterveiligheid in ontwikkelingslanden via publiek private partnerschappen (PPP’s). Het programma kent twee subsidiemogelijkheden: de FDW-projectsubsidie en de FDW-voucher. Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) komen in aanmerking voor de subsidie. De initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema's:

verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie;
efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
veilige delta's en verbeterd stroomgebied.

Terug naar overzicht