Nieuws

jan
20

Fonds voor Cultuurparticipatie publiceert Huishoudelijk Reglement

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Om haar slagkracht te vergroten werkt het Fonds samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen. In het vandaag gepubliceerde Huishoudelijk Reglement is onder andere vastgelegd hoe subsidieaanvragen van instellingen en natuurlijke personen, en van gemeenten en provincies worden beoordeeld.Het reglement treedt op 22 januari 2016 in werking. 

Terug naar overzicht