Nieuws

dec
19

Oproep ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Kern van het programma is zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen.

Het programma richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo'n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn én burgers en patiënten zelf.

De nu gepubliceerde oproep betreft 'Opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de uitvoering en implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies'.

Doel van deze oproep is het ondersteunen van het opzetten en/of doorontwikkelen van de benodigde samenwerking en het gezamenlijk opstellen van een implementatieplan (voor het aanbieden van minimaal één van de erkende GLI’s) gericht op de realisatie van het GLI-aanbod na afloop van de subsidie.

Een aanvraag kan worden gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. Deze partij is eindverantwoordelijk en verzorgt de rapportage(s). De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare regiobinding. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal een 'kartrekker', een AGB-geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar.

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 37.500 (inclusief btw) voor de duur van maximaal 12 maanden. De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 10% van de totale projectkosten bij (in cash of in kind).

Aanvragen kunnen tot en met 23 februari 2021, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-opzetten-en-doorontwikkelen-van-samenwerking-r/

Terug naar overzicht