Nieuws

dec
19

NWO-oproep missiegedreven innovatiesystemen in regionale context

NWO heeft de nieuwe oproep 'Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen' gepubliceerd.

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar missiegedreven innovatiesystemen, in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen.

De centrale vraag voor deze oproep is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. Met de komst van een nieuw topsectoren- en innovatiebeleid met de nadruk op missies, ontstaat er een missiegedreven innovatiesysteem.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen, en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Er kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 4 miljoen. NWO financiert maximaal 90% van de totale projectomvang. De rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering (in cash en/of in kind).

Voor deze oproep zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.


De maximale looptijd van een project is zes jaar.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 17 juni 2021. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 14 oktober 2021.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/calls/missiegedreven-innovatiesystemen-een-regionale-context-een-kennisbasis-voor-maatschappelijk

Terug naar overzicht