Nieuws

dec
19

NWO-oproep 'Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging'

NWO heeft de nieuwe oproep 'Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging' gepubliceerd.

Het doel van deze oproep is om met interdisciplinair onderzoek naar de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie inzicht te krijgen in mogelijkheden en strategieën voor het stimuleren van een duurzaam gebouwde omgeving, een emissieloos energiesysteem en een duurzaam mobiliteitssysteem. Deze toepassingsdomeinen raken direct aan de maatschappelijke beleving van burgers betreffende de noodzakelijke innovaties en hebben betrekking op de individuele interactie met de energietransitie.

In de uiteindelijke projecten wordt een verbinding verwacht van sociaal-maatschappelijke problematiek met technologische ontwikkelingen en/of de problematiek. Er wordt in deze call gestreefd naar integrale onderzoeksprojecten waar verschillende onderzoeksrichtingen samenkomen in een of meerdere van de toepassingsdomeinen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meerdere medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin ook twee of meer cofinanciers en mogelijk samenwerkingspartners zijn betrokken. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

Voor deze oproep is een budget van € 6,5 miljoen beschikbaar. Financiering kan worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 2,5 miljoen. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang. De rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. De financiering kan onder andere worden gebruikt voor de vergoeding van personeelsposities, materieel budget en investeringen.

De maximale looptijd van een project is zes jaar. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 8 april 2021. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 16 september 2021.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/calls/energietransitie-als-maatschappelijk-technische-uitdaging

Terug naar overzicht