Nieuws

dec
19

Twee oproepen ZonMw-programma Geweld hoort nergens thuis

Er zijn twee oproepen gepubliceerd binnen het ZonMw-onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Het betreft de oproepen ‘Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering' en ‘Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020’.

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. Het doel van dit programma van de Rijksoverheid is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.

Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma wordt gevormd door de Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze onderzoeksagenda beoogt een bijdrage te leveren die aansluit op het ontwikkelen, verbinden en benutten van bestaande én van nieuwe kennis. Om dit bereiken moeten de verschillende problemen vanuit verschillende principes (integraal) worden aangepakt.

Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering
Deze oproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 (onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering) van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze onderzoekslijn bestaat uit vier thema’s: instrumenten, disclosure, normstelling en het herkennen van trauma’s.

Aanvragen waarbij één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden aan bod komen hebben deze ronde de voorkeur:

  • het duiden van signalen en verhalen/verklaringen van minderjarige slachtoffers van (online) seksueel geweld en het verbeteren van expertise op dat gebied onder hulpverlenende organisaties/professionals;
  • ouderenmishandeling;
  • specifieke problematieken zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating, genitale verminking, gedwongen isolement of conflictscheidingen;
  • dader(aanpak) of signalen van daders;
  • het reduceren van handelingsverlegenheid bij professionals en/of omstanders.


De hoofdaanvrager en projectleider dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn. De projectgroep is samengesteld uit personen met ervaring en expertise in het doen van onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering van één of meerdere vorm(en) van huiselijk geweld.

De subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per aanvraag. De maximale looptijd van aanvragen is 20 maanden. Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is € 300.000.

ZonMw verzoekt aanvragers om voor 22 januari 2020 hun intentie tot indienen kenbaar te maken via ghnt@zonmw.nl. Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2020 worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-goede-aanpakken-voor-vroegsignalering/

Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze oproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek. Concreet kan subsidie worden aangevraagd voor een actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. De doelgroepen zijn gezinnen en professionals die te maken hebben met complexe kindermishandeling- en huiselijk geweld casuïstiek. De aanvraag dient te passen binnen ten minste één van de vier thema’s binnen deze onderzoekslijn: samenwerking en regie, integraliteit casuïstiek, efficiënte en samenhangende inrichting of bijdrage technologie.

De hoofdaanvrager en projectleider moeten onafhankelijke onderzoekers zijn. De projectgroep is samengesteld uit personen met ervaring en expertise in het doen van actiegericht empirisch onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld en naar samenwerken bij complexe problematiek.

De subsidie is maximaal € 200.000 per project met een maximale looptijd van 20 maanden. Het totaal beschikbare budget voor deze ronde is € 900.000.

ZonMw verzoekt aanvragers om voor 22 januari 2020 hun intentie tot indienen kenbaar te maken via ghnt@zonmw.nl. Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2020 worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-ronde-202/

Terug naar overzicht