Nieuws

dec
19

Oproep Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 4

ZonMw heeft een nieuwe oproep geopend voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). De oproep betreft de vierde Grote Trials Ronde.

Het GGG-programma heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. De Grote Trials Ronde is bedoeld voor studies die op hoog 'evidence-niveau' uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk.

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksinstelling of zorginstelling met onderzoeksexpertise worden ingediend. Voor deze oproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen consortiumpartners leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

De resultaten van een te ondersteunen studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. De implementatie heeft een substantiƫle impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg. Het onderwerp van een studie moet een breed draagvlak bij de betreffende beroepsgroep(en) hebben. Deelname aan het project in een (te vormen) consortium door alle relevante partijen op nationaal niveau is vereist. De samenwerking op nationaal niveau maakt het mogelijk een goede infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige studies te gebruiken is.

In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Het totale budget van het project (inclusief eventuele cofinanciering) dient minimaal € 1 miljoen te zijn. Bij voldoende onderbouwing kan een substantieel deel van de subsidie worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur ten behoeve van de beoogde studie en eventuele volgende studies. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt € 10 miljoen.

Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-4/

Terug naar overzicht