Nieuws

dec
19

Nieuwe subsidieregeling voor toekomstgerichte landbouw Drenthe

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) gepubliceerd.

De regeling – die per 1 januari de gelijknamige Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR) opvolgt – heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Subsidie kan worden verstrekt aan ondernemingen die in Drenthe actief zijn met het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Ingeval het een samenwerkingsproject betreft, kan een kennisinstelling deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gericht op innovatie, modernisering, verduurzaming en kennisdeling in de primaire sector en in de agribusiness door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie.

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 40.000 (dit was bij de voorgaande regeling nog maximaal € 70.000).

Het steunpercentage voor experimentele ontwikkeling is 25% van de subsidiabele kosten en kan worden verhoogd met de volgende percentages:

  • met 10% voor een aanvraag van middelgrote ondernemingen;
  • met 20% voor een aanvraag van kleine ondernemingen;
  • met 15% voor samenwerkingen.


Het steunpercentage voor haalbaarheidsstudies is 50% van de subsidiabele kosten en kan worden verhoogd met de volgende percentages:

  • met 10% voor een aanvraag van middelgrote ondernemingen;
  • met 20% voor een aanvraag van kleine ondernemingen.


Aanvragen kunnen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen. Voor 2020 geldt een subsidieplafond van € 200.000.

Terug naar overzicht