Nieuws

dec
19

IMDI-oproep Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) heeft een nieuwe subsidieoproep geopend.

Het gaat om de al aangekondigde oproep ‘IMDI Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten’.

IMDI richt zich specifiek op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie die de zorg bemensbaar en betaalbaar moet houden. De nu geopende oproep richt zich nadrukkelijk op technologische innovaties die extramuralisatie bevorderen en er voor zorgen dat mantelzorgers en zorgprofessionals ontlast worden.

Doel van de oproep is om kansrijk en veelbelovend onderzoek de kans te bieden om vanuit het onderzoek de stap naar toepassing in de praktijk te zetten. Het doel is om te voorkomen dat onderzoeksresultaten voortkomend uit gedegen onderzoek ongewenst op de plank blijven liggen.

De oproep staat open voor economisch kansrijke innovaties in TRL 4 in het medisch technologische veld die zich richten op het ondersteunen en/of vervangen van zorgpersoneel of op het verminderen van de zorgvraag van chronisch zieken en ouderen. Met een focus op zorg in de eigen leefomgeving. Demonstratieprojecten richten zich op het verder ontwikkelen van technologische innovaties die reeds gevalideerd zijn in het lab (TRL4) tot het niveau van een Minimal Viable Product (MVP). Een deel van de gehonoreerde projecten zal vervolgsubsidie ontvangen voor toepassen en valideren van de technologie (TRL 5-6) in de leef- en zorgomgeving.

De subsidieaanvraag moet minimaal binnen één van de vier IMDI doelstellingen vallen. Voor de honorering van het gehele demonstratieproject dienen twee aanvragen te worden ingediend. De tweede aanvraag kan alleen worden ingediend indien de eerste aanvraag is gehonoreerd.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia waarin onderzoekorganisaties samenwerken met zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk. Voor een integrale aanpak is het interdisciplinaire karakter van de consortia van belang. De hoofdaanvrager moet gepromoveerd zijn, en werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie.

De financiering van het eerste onderdeel verloopt via Health~Holland. Het maximaal beschikbare budget voor dit onderdeel is € 3 miljoen. Voor het eerste onderdeel kan er per project minimaal € 150.000 en maximaal € 300.000 subsidie worden aangevraagd. Er geldt een minimale cofinanciering van 50% van de totale projectkosten. Er zullen maximaal 15 projecten gehonoreerd worden. De looptijd van het eerste onderdeel bedraagt minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden.

Bij deze oproep wordt men gevraagd kenbaar te maken dat men van plan is een subsidieaanvraag in te dienen. De deadline voor deze verplichte intentieverklaring is 3 maart 2020 (14.00 uur). Aanvragen kunnen vervolgens tot en met 28 april 2020 (14.00 uur) worden ingediend via ProjectNet.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten/

Terug naar overzicht