Nieuws

dec
19

Drenthe wijzigt en verlengt Subsidieregeling Human Resource mkb

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) licht gewijzigd en met één jaar verlengd tot en met 31 december 2020.

De regeling heeft als doel om Drentse mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de 'inzetbaarheid' van hun medewerkers.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • a. het opstellen en/of de implementatie van een strategisch HR-beleidsplan;
  • b. het uitvoeren van EVC-trajecten voor werknemers door een erkende EVC-aanbieder die de verworven competenties van werknemers beoordeelt ten opzichte van een specifieke landelijke standaard (deze activiteit is gewijzigd en luidde voorheen als volgt: het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten op personeelsgebied, waarbij het personeelsbeleid voor de gehele onderneming in kaart wordt gebracht);
  • c. het deelnemen aan een (incompany) opleiding, training, seminar of cursus gericht op deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen;
  • d. het door de deskundige in kaart laten brengen wat de inzetbaarheid van een medewerker is;
  • e. het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen en het begeleiden bij de uitvoering van dit plan.


De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 10.000 per project.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht