Nieuws

dec
19

Subsidieplafond 2018 voor subsidie zij-instroom verhoogd

Het subsidieplafond voor 2018 van de Regeling subsidie zij-instroom wordt verhoogd met een bedrag van € 1.000.000. Dit bedrag wordt naar evenredigheid verdeeld over de drie deelsubsidieplafonds voor het kalenderjaar 2018.

De subsidie voor zij-instroom komt voort uit het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’. Dit actieplan bevat maatregelen om het lerarentekort te bestrijden en de kwaliteit en de positie van de leraar binnen het beroep te verbeteren. De Regeling subsidie zij-instroom 2017 maakt daar onderdeel van uit. De regeling geldt voor de kalenderjaren 2017-2021. Per onderwijssector wordt een subsidieplafond vastgesteld. 

Terug naar overzicht