Nieuws

dec
19

Zeeland krijgt nieuw investeringsfonds

Het Rijk heeft aangegeven € 25 miljoen te willen gaan bijdragen aan de uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Hiervan zal een bedrag van € 6,5 miljoen worden ingezet voor participatie in de innovatiefondsen van de ontwikkelingsmaatschappij Zeeland. Om de innovatie-infrastructuur en fondsen te versterken, hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten de regelingen InnoGo!, ZIF en ZPF te bundelen tot het Innovatiefonds Zeeland BV.

Het nieuwe fonds zal drie aandeelhouders krijgen: het Rijk, de provincie en Impuls. De totale waarde zal, na investering door het Rijk en de provincie, oplopen naar € 13,75 miljoen. Om te komen tot het Innovatiefonds Zeeland moeten een aantal stappen worden doorlopen, waaronder het aanpassen van de subsidiebeschikkingen. Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting in de vergadering van 10 april 2018 een definitief besluit over het nieuwe fonds.

Terug naar overzicht