Nieuws

dec
19

Vierde oproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus gepubliceerd

Bij ZonMw kunnen tot en met 13 maart 2018 aanvragen worden ingediend voor de vierde ronde van het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus. Het gaat om verdiepend onderzoek naar opvallende trends en ontwikkelingen. In aanmerking voor subsidie komen onderzoeksinstellingen met aantoonbare kennis over de JeugdzorgPlus en/of praktijkinstellingen met expertise in onderzoek. Er is voor deze ronde maximaal € 100.000 beschikbaar voor één project. De looptijd is ten hoogste 18 maanden.

Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directie Jeugd en inbreng van de betrokken instellingen het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Voor deze kwaliteitsdoeleinden willen zij inzicht krijgen in de vraag in welke mate deze jongeren profiteren van de geboden hulp en welke factoren een relatie onderhouden met de gemeten effecten van de aan hen geboden zorg.

 

JeugdzorgPlus bestaat nu 10 jaar. De wens is om een (grootschalig) representatief onderzoek te doen onder een grote groep jongeren die ten minste 5 jaar uitgestroomd zijn. In het onderzoek staan algemene trends en ontwikkelingen centraal. Er wordt geen verklarend onderzoek verwacht van verschillen tussen instellingen. Daar waar verschillen onderdeel zijn van de trend of ontwikkeling, zijn ze wel relevant om te benoemen. Het is de bedoeling dat dit onderzoek gebruikmaakt van de methode van case studies. Met deze studies worden de trends en ontwikkelingen geduid. Op basis hiervan kan de onderzoeker handvatten en aangrijpingspunten bieden voor verbeteringen.

Terug naar overzicht