Nieuws

dec
19

Subsidieplafond regeling cultuureducatie in het vmbo en praktijkonderwijs bereikt

Het subsidieplafond voor de regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs is bereikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Dat heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie op haar website laten weten. Voor de regeling was in totaal € 1,7 miljoen beschikbaar. Om de cultuureducatie op het vmbo, het vso en praktijkonderwijs ook in de toekomst te blijven versterken, zal er begin 2018 een nieuwe regeling bekendgemaakt worden.

De ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op aan de hand van de volgende criteria: 

  • culturele ontwikkeling van de leerling;
  • samenwerking tussen de culturele instelling en de onderwijsinstelling;
  • kwaliteit van de aanvraag.

De projecten moeten op alle criteria voldoende scoren, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Terug naar overzicht