Nieuws

dec
19

Overijssel heropent subsidie voor verbetering verkavelingsstructuur

Vanaf 8 januari tot en met 7 maart 2018 kunnen er in Overijssel weer aanvragen worden ingediend voor herverkaveling van landbouwbedrijven in de provincie. Hiervoor is een subsidieplafond van € 1,5 miljoen vastgesteld. De Regeling investeringen in infrastructuur, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven is één van de paragrafen van de POP3-subsidie van Overijssel, de provinciale invulling van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020.

Het beschikbare budget bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen. De bijdrage is per project minimaal € 100.000. De ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal selectiecriteria, waarbij punten kunnen worden behaald. De aanvragen met het hoogst aantal punten komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Projecten moeten minimaal 22 punten behalen om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Terug naar overzicht