Nieuws

dec
19

Noord-Holland maakt subsidie voor verbetering kwaliteit zwemwater bekend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 26 april 2018. De activiteiten moeten betrekking hebben op het duurzaam verbeteren van de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater of op de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 150.000. Er kan een vergoeding worden verstrekt voor drie typen activiteiten. De bijdragen zijn: 

  • voor onderzoek: 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 15.000;
  • voor beheermaatregelen: 60% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 40.000;
  • voor investeringsmaatregelen: 60% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 40.000.

De subsidie kan worden verstrekt aan water- en locatiebeheerders van, door de provincie aangewezen, zwemwater.

Terug naar overzicht