Nieuws

dec
19

Meer subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma's po-vo in 2017

Met de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo kunnen scholen een vergoeding aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een doorstroomprogramma gericht op een soepele overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het subsidieplafond voor deze regeling voor 2017 is met terugwerkende kracht verhoogd tot € 5,1 miljoen. De regeling is momenteel gesloten.

Vanaf 2018 tot en met 2020 kan jaarlijks tussen 1 maart en 31 mei subsidie worden aangevraagd.

 

De subsidie, die op basis van deze regeling wordt verstrekt, wordt in twee gelijke delen uitbetaald. De eerste uitbetaling vindt plaats in 2017, de tweede in 2018. Daardoor kan ook een gedeelte van het beschikbare budget voor 2018 nu al worden ingezet. Er werd in 2017 iets meer aangevraagd dan er met het oorspronkelijke plafond verstrekt zou kunnen worden. Door het budget voor dit jaar naar boven bij te stellen, kunnen deze aanvragen alsnog worden gehonoreerd. De budgetten voor de komende jaren zijn nog niet bekendgemaakt.

Terug naar overzicht