Nieuws

nov
19

Zuid-Hollandse regeling energie op bedrijventerreinen voortijdig dicht

De provincie Zuid-Holland meldt dat het subsidieplafond van de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (EBTZH) is bereikt. Er kunnen daarom geen aanvragen meer worden ingediend.

De aanvraagperiode van de regeling zou eigenlijk lopen van 1 juli tot en met 31 december 2020, maar is dus verkort omdat het subsidieplafond van € 750.000 inmiddels is uitgeput.

Zie ook: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@21504/energie/

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van de verduurzaming van bedrijventerreinen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en de bevordering van de energietransitie in de provincie Zuid-Holland.

Terug naar overzicht