Nieuws

nov
19

Subsidieplafond 'NL leert door met inzet van scholing' bereikt

Uitvoering van Beleid (UVB) meldt dat het subsidieplafond voor het eerste tijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS) is bereikt.

Op 1 oktober 2020 ging dit eerste tijdvak open voor aanvragen van opleiders en opleiderscollectieven. Iets meer dan een week daarna werd gemeld dat het budget al ruim overvraagd was, maar door de daadwerkelijke toekenning van subsidies is nu echt zeker dat het volledige budget van € 17 miljoen op is. Het bedrag van € 17 miljoen is toegekend aan veertien opleiders, die dankzij de subsidie kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen kunnen gaan aanbieden.

De overig ontvangen aanvragen worden vanwege het bereiken van het subsidieplafond afgewezen. De betrokken aanvragers ontvangen hiervan zo snel mogelijk bericht, aldus UVB.

Zie ook: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/door-verleninging-subsidieplafond-nl-leert-door-met-inzet-van-scholing-bereikt

Over de regeling
Het doel van de regeling is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten. Op 2 november 2020 is tweede tijdvak van de regeling opengaan voor aanvragen van samenwerkingsverbanden. Ook voor dit tijdvak is € 17 miljoen beschikbaar.

De regeling maakt deel uit van het flankerende tijdelijke coronacrisispakket NL leert door, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing. In deze regeling is het onderdeel online scholing uitgewerkt. Het onderdeel ontwikkeladvies is in de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) uitgewerkt.

Terug naar overzicht