Nieuws

nov
19

Subsidie voor journalistieke professionalisering lokale omroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft de nieuwe subsidieregeling 'Pilot Journalistieke Professionalisering Lokale Publieke Mediadiensten' geopend voor het indienen van aanvragen.

De regeling wordt uitgevoerd in de vorm van een pilot en staat open voor lokale publieke omroepen die – al dan niet in een samenwerkingsverband met andere lokale omroepen – serieuze plannen hebben om zich als journalistieke organisatie verder te ontwikkelen.

Voor de pilot is er € 2,85 miljoen per jaar beschikbaar. In twee pilotjaren wordt gekeken of lokale omroepen in staat zijn binnen hun verzorgingsgebied fundamenteel bij te dragen aan de nieuws- en informatievoorziening, en zo ja, onder welke omstandigheden en op basis van welke financiering dit kan gebeuren.

Op basis van de regeling kunnen lokale publieke omroepen van 19 november tot en met 4 december 2019 subsidie aanvragen voor journalistieke professionalisering. De subsidie is bestemd voor het aanstellen van journalisten en ondersteunende medewerkers die de continuïteit, de spreiding, de diepgang en de kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren.

Het maximale subsidiebedrag per project is € 250.000. Daarbij kan er tot maximaal 10% bovenop het aangevraagde subsidiebedrag ingezet worden voor 'bijkomende kosten'. Voor het creëren van een nieuwe arbeidsplaats op voltijds basis kan een subsidie worden verstrekt van maximaal € 50.000 per jaar in de passende beloning van een nieuwe medewerker op een nieuwe arbeidsplaats.

Kijk voor meer informatie op: https://www.svdj.nl/nieuws/nu-open-subsidieregeling-voor-journalistieke-professionalisering-lokale-publieke-omroepen/ en https://www.svdj.nl/pilot-lokale-omroepen/

Terug naar overzicht