Nieuws

nov
19

Nieuwe regeling Fonds Podiumkunsten voor meerjarige festivalsubsidies

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK) heeft de Deelregeling meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MFSFP) gepubliceerd.

Doel van deze onlangs al aangekondigde nieuwe regeling is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. De regeling vervangt de bestaande twee regelingen van het Fonds Podiumkunsten voor festivals: de meerjarige (ook wel: vierjarige) regeling en de tweejarige regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die primair gericht zijn op het organiseren van een festival op het gebied van podiumkunsten. De meerjarige subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier jaar voor het organiseren van een festival op het gebied van de professionele podiumkunsten dat minimaal eens per twee jaar plaatsvindt.

Alle aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de programmeringskosten. Daarnaast kan een organisatiebijdrage worden aangevraagd. Aanvragers voor deze bijdrage moeten kunnen aantonen dat de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheden bij verschillende personen zijn belegd. Ook dienen zij te voldoen aan een aantal specifieke eisen op het gebied van governance. Verder geldt aanvullend dat zij moeten kunnen aantonen dat zij aan een minimumnorm voldoen qua solvabiliteit en liquiditeit.

De bijdrage in de programmeringskosten is afhankelijk van het programmeringsbudget van het festival en bedraagt maximaal € 100.000. De organisatiebijdrage bedraagt maximaal € 250.000. De totale bijdrage die festivals krijgen varieert van € 25.000 tot maximaal € 350.000.

Aanvragen kunnen tot en met 2 maart 2020 worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten.

Terug naar overzicht