Nieuws

nov
19

Subsidietender Dutch Fund for Climate and Development geopend voor aanvragen

Het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) is bedoeld voor de financiering van investeringen die de uitstoot van broeikassen verminderen. Via een subsidietender wordt één partij geselecteerd die klimaatrelevante projecten gaat financieren vanuit dit fonds. De tender is tot en met 22 februari 2019 geopend. Voor belangstellenden wordt er op 13 december een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tot en met 1 februari is er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor het DFCD is voor de periode 2019-2022 in totaal € 160 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen al in 2018 via een versneld traject wordt besteed. De subsidieontvanger kan een organisatie of een alliantie van organisaties zijn. 

 

De informatiebijeenkomst vindt plaats van 10.15 tot 11.30 uur. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 december, onder vermelding van naam en organisatie. Indien er veel aanmeldingen zijn, kan er een maximum aan aantal uitnodigingen per organisatie worden gesteld. Van de informatiebijeenkomst zal een geanonimiseerd verslag worden gepubliceerd. De vragen over de subsidietender zullen worden gebundeld en geanonimiseerd worden beantwoord. Vragen stellen is mogelijk via e-mail, met als onderwerp 'vraag over subsidietender DFCD'. Zowel het verslag van de informatiebijeenkomst als de vragen en antwoorden over de DFCD zullen worden gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

 

Met het DFCD wil het kabinet bevorderen dat er meer geld voor het klimaat vrijkomt, doordat private partijen meer in klimaat gaan investeren. De financieringen van het fonds zullen additioneel aan de markt zijn. Uitsluitend projecten, die geen (lange termijn) commerciële financiering kunnen krijgen, kunnen met behulp van het fonds gefinancierd worden. De investeringen kunnen in alle landen worden gedaan, maar de nadruk ligt op de armste landen en de focusregio's. Meer informatie is te vinden in de factsheet.

Terug naar overzicht