Nieuws

nov
19

Limburg maakt subsidiemogelijkheden bekend voor natuur- en landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het openstellingsbesluit voor 2018 bekendgemaakt voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. Tot en met 31 december 2018 kunnen er bij de provincie aanvragen worden ingediend voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 70.000.

Dit bedrag is uitsluitend bestemd voor:

  • de kosten voor beheer van een natuurterrein voor natuur- of landschapsbeheertypen, die zijn opgenomen in het Provinciaal natuurbeheerplan Limburg 2019;
  • de kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;
  • de kosten voor monitoring, indien de subsidieontvanger over een certificaat beschikt; 
  • de kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;
  • kosten, die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Het beschikbare subsidiebedrag zal evenredig over de toegekende aanvragen worden verdeeld. 

Terug naar overzicht