Nieuws

nov
19

Jonge Landbouwersregeling in Limburg binnenkort weer geopend

Ook in Limburg blijft het wenselijk, dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen investeren in de verduurzaming van hun onderneming. Gedeputeerde Staten hebben daarom een nieuw openstellingsbesluit bekendgemaakt voor de Jonge Landbouwersregeling. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 750.000.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een aantal vooraf vastgestelde fysieke investeringen. Deze zijn als bijlage bij het openstellingsbesluit opgenomen. Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen. Een aanvraag heeft betrekking op maximaal drie investeringscategorieën.

Terug naar overzicht