Nieuws

nov
19

Fryslân stelt subsidieregeling vast voor begeleidingskosten natuurcollectieven

Particuliere grondeigenaren met natuurgrond die een subsidie willen aanvragen voor het beheer en onderhoud van dit terrein, moeten zich hiervoor aanmelden bij natuurcollectieven. Voor collectieven in Fryslân is een bijdrageregeling vastgesteld, waarmee een vergoeding kan worden aangevraagd voor de begeleiding van deze particulieren. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 200.000.

Het toe te kennen bedrag is:

  • eenmalig € 34.755, voor de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor opstarten van het collectief;
  • € 1.550 per overstapper voor de collectieven Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Natuurcollectief Friesland; 
  • € 665 per overstapper óf aflopende beschikking, voor de Unie van Bosgroepen alleen voor het beheerjaar 2016 en 2017. De bijdrage voor beheerjaren na 2017 is € 1.550 per overstapper. 

Voor de regeling zal jaarlijks een nieuw openstellingsbesluit worden vastgesteld. De subsidie komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen.

Terug naar overzicht