Nieuws

nov
19

Fryslân maakt openstellingsbesluit agrarisch natuur en landschapsbeheer bekend

Fryslân heeft een aanvullend openstellingsbesluit voor het begrotingsjaar 2019 voor agrarisch natuur en landschapsbeheer aangekondigd. Aanvragen kunnen nog tot en met 23 november 2018 worden ingediend. Er zijn onder meer budgetten vastgesteld voor leefgebieden met de aanduiding Open Akkerland, Open Grasland, Droge en Natte Dooradering en het beheergebied Water.

De budgetten zijn als volgt: 

 • voor Open Akkerland: € 78.300 voor de gehele periode van 3 jaar (€ 26.100 per jaar) voor het deelgebied noordoost Fryslân;
 • voor Open Grasland:
  • € 18.300 voor gehele periode van 3 jaar (€ 6.100 per jaar), voor het deelgebied zuidwest Fryslân, 
  • € 48.300 voor gehele periode van 3 jaar (€ 16.100 per jaar), voor het deelgebied west Fryslân
 • voor Droge Dooradering:
  • € 60.000 voor gehele periode van 3 jaar (€ 20.000 per jaar),voor het deelgebied de waddeneilanden, 
  • € 30.000 voor gehele periode van 3 jaar (€ 10.000 per jaar), voor het deelgebied zuidoost Fryslân; 
 • voor Natte Dooradering:
  • € 37.800 voor gehele periode van 3 jaar (€ 12.600 per jaar), in deelgebied noord Fryslân,
  • € 108.300 voor gehele periode van 3 jaar (€ 36.100 per jaar), voor het deelgebied zuidoost Fryslân, 
  • € 43.800 voor gehele periode van 3 jaar (€ 14.600 per jaar), voor het deelgebied midden Fryslân,
  • € 30.000 voor gehele periode van 3 jaar (€ 10.000 per jaar), voor het deelgebied west Fryslân, 
  • € 1 miljoen voor gehele periode van 3 jaar (€ 333.333 per jaar), voor het leefgebied met de aanduiding Water. 

Daarnaast is er voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een subsidieplafond van € 340.146 vastgesteld voor een aantal vastgestelde agrarische beheertypen en landschapstypen. Dit budget is uitsluitend beschikbaar voor de in 2019 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op basis van de Subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SRNL) Fryslân.

Terug naar overzicht