Nieuws

nov
19

€ 215 miljoen voor geselecteerde voorstellen Regio Deals

Het kabinet heeft twaalf voorstellen geselecteerd om uit te werken tot een Regio Deal. Er zijn de afgelopen maanden vanuit heel Nederland 88 voorstellen binnengekomen. Voor de geselecteerde deals is in totaal € 215 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop, waar deze kabinetsperiode € 950 miljoen in zit.

Bij het selecteren van deals is, naast de kwaliteit van de aanvragen, gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. De criteria waarop de voorstellen zijn beoordeeld hebben onder andere betrekking de meervoudigheid van de opgaven en de bijdrage aan de brede welvaart. Andere aandachtspunten waren onder meer de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te boeken. De publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio speelde daarnaast ook een rol.

 

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uit te werken Regio Deals.

 

Met de Regio Deals wil het kabinet samen met publieke en private partners regionaal een geïntegreerde aanpak bewerkstelligen van economische, sociale en ecologische opgaven die in de regio zelf spelen. De deals bevatten concrete plannen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en snel tot resultaten kunnen leiden. Het initiatief komt hierbij van de regionale partners. De deadline van de tweede tranche was 31 augustus 2018.

Terug naar overzicht