Nieuws

nov
19

Zuid-Holland wijzigt Uitvoeringsregeling Groen

Zuid-Holland heeft de Uitvoeringsregeling groen aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de paragrafen Projectsubsidie groenparticipatie en Projectsubsidie kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden. De wijzigingen zijn met ingang van 19 november 2015 van kracht.  
De Projectsubsidie groenparticipatie wordt gewijzigd, om de aanvragen meer op kwaliteit te kunnen beoordelen. De doorlopende indientermijn is komen te vervallen. Aanvragen moeten nu gedurende de periode van 1 februari 2016 tot en met 29 april 2016 worden ingediend. Hierbij wordt het tenderprincipe van kracht. De aanvragen die kwalitatief het beste zijn, behalen het hoogste aantal punten en worden het hoogst gerangschikt. Het verstrekken van subsidie vindt plaats op basis van de rangschikking tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.
 
Aan de Projectsubsidie kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden wordt een subsidiabele activiteit toegevoegd. Naast de subsidie voor de herinrichting van bestaande groengebieden kan nu ook subsidie worden verstrekt voor het veilig en kosteloos toegankelijk houden van een bestaand groengebied.
 
 

Terug naar overzicht