Nieuws

nov
19

STW en bedrijfsleven investeren € 22 miljoen in zes onderzoeksprojecten

Technologiestichting STW ontving in totaal 41 onderzoeksinitiatieven voor de Perspectief-ronde 2014/2015. Deze ronde, die op 10 november 2014 sloot, stond alleen open voor onderwerpen die in de innovatiecontracten van de Topsectoren HTSM, Chemie, Energie, Life Sciences & Health (exclusief Medische technologie), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden genoemd of nadrukkelijk ondersteunend zijn aan de binnen deze Topsectoren geformuleerde roadmaps/innovatieagenda’s.

STW stelt € 15 miljoen beschikbaar. Daarnaast investeren ruim 80 bedrijven, waaronder Philips, DSM en Royal HaskoningDHV € 7,6 miljoen. De zes voorstellen die als beste zijn beoordeeld, ontvangen een subsidie die varieert van € 2 miljoen tot € 4 miljoen. De gehonoreerde onderzoeksprogramma’s vormen een opleidingsplaats voor in totaal 46 promovendi, 18 postdocs en 19 technisch assistenten. Klik hier voor meer informatie over de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen.

Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen:
• Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
• Samenwerking met gebruikers;
• Medefinanciering door private partijen;
• Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

Terug naar overzicht