Nieuws

nov
19

Stand van zaken energieprestatie subsidie STEP op 17 november 2014

Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om het energielabel van deze woningen te verbeteren. Tot en met 17 november 2014, 17.00 uur zijn 301 aanvragen voor STEP-subsidie ingediend. Hiermee is 91.052.200 van het beschikbare budget aangevraagd. Aan 196 aanvragen is subsidie verleend voor in totaal 45.352.700. Er is nog € 303.947.800 aan subsidiebudget beschikbaar.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector geeft een extra impuls aan de investeringen in energiebesparing in de bestaande voorraad woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De regeling draagt daardoor bij aan de realisering van het Nationaal Energie akkoord, waardoor extra werkgelegenheid en energiezuinige woningen kunnen worden gerealiseerd, die zorgen voor een betere beheersing van de totale woonlasten.

Terug naar overzicht