Nieuws

nov
19

Noord-Holland verhoogt subsidieplafond voor doorstromingsmaatregelen bussen

Het doel van de 'Uitvoeringsregeling Quick Win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013' is om de doorstromingsknelpunten op te lossen ter bevordering van de betrouwbaarheid en snelheid van het busvervoer. De provincie Noord-Holland heeft nu besloten om het subsidieplafond voor 2014 met een bedrag van 200.000 te verhogen tot 2.200.000. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten (die niet behoren tot de Stadsregio Amsterdam) tot en met 28 november 2014.

Op basis van een knelpuntenanalyse heeft de provincie een projectenlijst opgenomen als bijlage bij de uitvoeringsregeling. Alleen deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Gedeputeerde Staten hebben nu ook besloten om het project 'Hoofdstraat-Vlietweg-Delftplein' te Velsen toe te voegen aan deze bijlage.

Subsidie kan worden verstrekt voor de noodzakelijk geachte kosten voor de uitvoering van een project en de VAT-kosten tot een maximum van 16% van de uitvoeringskosten van een project.

Terug naar overzicht