Nieuws

nov
19

Noord-Holland opent subsidieregeling voor stads- en dorpsontwikkelingsprojecten

De provincie Noord-Holland heeft de 'Uitvoeringsregeling subsidie stads- en dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015' vastgesteld. Op grond van deze regeling kan vanaf 1 januari 2015 subsidie worden aangevraagd door gemeenten, die kampen met vastgelopen stads- en dorpsontwikkelingsprojecten. Met deze subsidie wil Noord-Holland de ruimtelijke kwaliteit en het aanzien van een wijk of buurt versterken. Hiervoor is een budget van 5,2 miljoen beschikbaar.

De regeling is bedoeld voor stads- en dorpsontwikkelingsprojecten die al fysiek in uitvoering zijn en door financiële problemen stil zijn komen te liggen. Ook richt de regeling zich op projecten die zover gevorderd zijn dat de schop de grond in kan, maar door financiële problemen toch niet van de grond komen. Het gaat vooral om het creëren van werkgelegenheid door het weer op gang brengen van stokkende ontwikkelingsprojecten. Daarnaast wil de provincie de bouw van betaalbare (sociale) huurwoningen en woningbouwontwikkelingen in de nabijheid van een OV-knooppunt stimuleren.

Deze subsidie komt voort uit het Noord-Hollands impulspakket economie en werkgelegenheid. Het pakket is het resultaat van de uitwerking van de motie stads- en dorpsontwikkeling van Provinciale Staten uit juni 2013 en het aangenomen amendement bij de behandeling van de begroting voor 2014, waarin vooral ook aandacht werd gevraagd voor projecten die de werkgelegenheid verder zouden kunnen bevorderen.

De Uitvoeringsregeling zal worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht