Nieuws

nov
19

EFRO-programma Oost-Nederland 2014-2020 krijgt akkoord van de Europese Commissie

Als eerste van de vier Nederlandse regio’s heeft de Europese Commissie het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim € 100 miljoen aan EFRO-subsidies goedgekeurd. Eerder dit jaar hebben de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel samen met de grote steden en het Rijk hiervoor een programmavoorstel ingediend. Met het EFRO-programma 2014-2020 wil Oost-Nederland haar regionale concurrentiepositie verder versterken.

Voorwaarde voor de Europese subsidie is dat de beide provincies en het bedrijfsleven ook bijdragen aan innovatie en een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Voor de jaren 2014-2020 zal naar verwachting in totaal € 285 miljoen geïnvesteerd worden.

In samenspraak met het Rijk is besloten dat de EFRO-middelen binnen Nederland het beste kunnen worden ingezet op (slechts) twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor de nieuwe periode van EFRO zijn geformuleerd. Nederland heeft gekozen voor:
Thema 1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
Thema 4: Overgang naar een koolstofarme economie.

Projecten waarin het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen optrekken blijken het meeste effect te hebben. Vooral het midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel kunnen de komende jaren aanspraak maken op EFRO-subsidies. Voor meer informatie kunt terecht op de nieuwe website. Het oude EFRO-programma GO, Gelderland & Overijssel, gebundelde innovatiekracht (Operationeel Programma EFRO 2007-2013) loopt nog door tot eind 2015. De website www.go-oostnederland.eu blijft tot die tijd ook nog in de lucht.

Terug naar overzicht