Nieuws

nov
19

4,2 miljoen cofinanciering voor duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft goedkeuring gegeven aan het sectorplan voor het voortgezet onderwijs. De uitvoering van het plan betreft een investering van 8,4 miljoen, waaraan het ministerie voor 50% bijdraagt. In het plan wordt de nadruk gelegd op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het voortgezet onderwijs. De sectorale maatregelen zijn mede tot stand gekomen door de ingediende wensen van 19 scholen en besturen.

In het sectorplan zijn maatregelen opgenomen die het sectorakkoord vo en de onlangs gesloten CAO VO (wat betreft de afspraken over levensfasebewust personeelsbeleid, het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkdruk en werkgelegenheid) moeten versterken: 
 :
• Activiteiten gericht op het ontwikkelen van schoolinterne leer- en ontwikkelnetwerken;
• Leergang HRM voor middenmanagement en schoolleiders;
• Trainingen gericht op het versterken van de gespreksvaardigheid van medewerkers en leidinggevenden;
• Scans en vervolginterventies die werknemers ondersteunen bij vragen rond inzetbaarheid, loopbaan en mobiliteit;
• Employabilitytrainingen voor werknemers die om welke reden dan ook een andere baan zoeken;
• Werkanalyses die inzichtelijk maken welke functies, werkzaamheden of taken geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

De looptijd van het sectorplan is van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017. Het is aan de schoolbesturen zelf om van de subsidiemogelijkheden en tools van het sectorplan gebruik te maken. Het ministerie betaalt via de Regeling cofinanciering sectorplannen de helft van deze activiteiten. De andere helft wordt betaald door de deelnemende scholen. De komende weken gaat Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. Zodra meer bekend is en aanvragen mogelijk is, worden scholen hierover geïnformeerd.

Terug naar overzicht