Nieuws

nov
19

1 miljoen cofinanciering voor Drents werkgelegenheidsplan vrije tijdssector

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt voor een bedrag van 1 miljoen bij aan een sectorplan voor de vrije tijdseconomie in Drenthe. Hiermee geven de provincie, bedrijfsleven, kenniscentra, gemeenten en sociale partners een impuls aan scholing en werkgelegenheid in de sector. De totale omvang van de investering in het plan in de komende twee jaar bedraagt 2,6 miljoen.

De financiële impuls wordt ingezet voor behoud van huidige vakmensen en instroom van jongeren. Er komen 50 extra leerwerkplekken op mbo-niveau, zittend personeel wordt bijgeschoold (500+ trajecten), er worden personeelspools opgezet en er komt een provinciaal mobiliteitscentrum. Hiermee moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Het samenwerkingsverband bestaande uit de Recron, Recreatieschap, FNV, CNV en penvoerder provincie Drenthe, hebben tijdens een startbijeenkomst afspraken gemaakt over verdere samenwerking.

De subsidie van het ministerie wordt beschikbaar gesteld vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen. Het doel van deze regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag. Het derde tijdvak voor het indienen van sectorplannen zal zijn geopend van 15 januari 2015 tot en met 29 mei 2015.

Terug naar overzicht