Nieuws

nov
19

Bijeenkomsten Horizon 2020 Topsector Life Sciences & Health

De komende periode zijn er voorlichtingsbijeenkomsten gepland over de mogelijkheden van Horizon 2020 voor de Topsector Life Sciences & Health. De eerstvolgende regio bijeenkomst voor de Topsector LSH is op 2 december a.s. in Groningen en zal zich richten op de mogelijkheden van het subsidieprogramma voor MKB en Hogescholen. Op 16 december 2013 zal een soortgelijke regiobijeenkomst plaatsvinden in Utrecht.

Het programma Horizon 2020 is bedoeld om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het pogramma start op 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Het budget zal € 70 miljard bedragen voor de periode 2014-2020.

Terug naar overzicht