Nieuws

nov
19

41 initiatieven in STW Perspectiefronde 2013-2014

Bij de Technologiestichting STW zijn voor de Perspectiefronde 2013-2014 41 initiatieven ingediend. De call is sloot 11 november jl. maar het is nog mogelijk om aan te sluiten bij één van de initiatieven tot 5 december 2013.

Perspectief is het financieringsinstrument van STW voor publiek-private onderzoeksprogramma’s waarbij de ingediende voorstellen in onderlinge competitie zijn. Perspectief richt zich op het oplossen van innovatieknelpunten, door vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zo een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Perspectief-programma’s kennen vier karakteristieke eigenschappen:
1.Het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
2.Samenwerking met gebruikers;
3.Medefinanciering door private partijen;
4.Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap.

Terug naar overzicht