Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
19

Overijssel stelt subsidieplafond 2012 vast voor uitvoeringsprogramma's Nationale Landschappen

De provincie Overijssel stelt, binnen het uitvoeringsbesluit subsidies, voor het onderdeel Uitvoeren van uitvoeringsprogramma's Nationale Landschappen een subsidieplafond van € 1,5 miljoen vast voor de volgende onderdelen:

• Geprogrammeerde projecten, waarbij de uitvoerder is aangewezen in het uitvoeringsprogramma, en
• Projecten die passen binnen een in het uitvoeringsprogramma uitgewerkte programmalijn.
 
Met het uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 kan de provincie subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten, in dit geval hoofdstukken genoemd. Eén van deze hoofdstukken is Bijzondere bepalingen landbouw, natuur en landschap. Nationale Landschappen is hier weer een onderdeel van.

Terug naar overzicht