Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
19

Noord-Brabant wijzigt subsidie natuur- en landschapsbeheer

In de subsidieregelingen natuur- en landschapsbeheer (SNL) en kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) Noord-Brabant worden jaarlijks wijzigen aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen. Daarom heeft de provincie een Wijzigingsregeling subsidiestelstel natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2012 opgesteld, waarin zowel de SNL als de SKNL op een aantal punten wordt gewijzigd.

De wijzigingen in de SNL hebben onder andere betrekking op de probleemgebiedensubsidie (minimale bedrag wordt € 200,-), de criteria voor de subsidie natuurbeheer en de beheer- en instapeisen van een aantal beheerpakketten. De wijzigingen in de SKNL hebben onder andere betrekking op de subsidiegrondslag voor functieverandering. 

Zie voor een compleet overzicht van wijzigingen het Provinciaal Blad. De subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant 2010 wordt ingetrokken.

Terug naar overzicht