Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
19

Brabant treft voorbereidingen voor vier fondsen

Het budget voor de te ontwikkelen fondsen is afkomstig uit de verkoop van Essent. In 2010 is met opbrengsten een eerste investeringsprogramma gefinancierd. In dit tweede finacieringsprogramma worden vier fondsen opgericht. Het gaat om een Innovatiefonds (€ 125 miljoen), een Energiefonds (€ 60 miljoen), een Breedbandfonds (€ 50 miljoen) en een Groenfonds (€ 240 miljoen). De eerste drie fondsen worden revolverende fondsen, de aflossing en rente van investeringen stromen terug naar fonds.

Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de fondsen. In deze voorbereidende fase zullen aspecten uitgewerkt worden als de definitieve doelen en omvang van de fondsen, de organisatiestructuur en de betrokkenheid van Provinciale Staten.

Innovatie
Het innovatiefonds dient samen met particuliere investeerders financieringsmogelijkheden te bieden voor innovatieve MKB-bedrijven in sectoren als hightech, life science, biobased, agrofood, logistiek, maintenance en de creatieve sector. Ook draagt het fonds bij aan vernieuwing in de zorg, het landelijk gebied, slimme mobiliteit en zo mogelijk ook de vrijetijdseconomie.

Energie
Het Energiefonds moet financiering mogelijk maken voor energieprojecten die gericht zijn op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie.

Breedband
Brabant heeft als ambitie om alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang te verschaffen tot de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld. Het Breedbandfonds biedt financiële mogelijkheden om de aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen te versnellen en ervoor te zorgen dat iedereen in Brabant kan aansluiten op het breedbandnetwerk.

Groen Ontwikkelfonds
Het Groen Ontwikkelfonds heeft als doelstelling om samen met externe partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te maken en natuurverbindingen aan te leggen. Het fonds dient ervoor te zorgen dat initiatieven op dit gebied tot stand komen en dat publieke en private geldstromen worden gebundeld.

Terug naar overzicht