Nieuws

okt
19

Nieuw fonds voor erkenning en waardering wetenschapscommunicatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het pilotfonds Gewaardeerd! ingesteld.

Vanuit dit nieuwe fonds komt een bedrag van ruim € 1 miljoen beschikbaar voor erkenning en waardering van onderzoekers die zich inspannen voor wetenschapscommunicatie. In totaal is er voor zo’n honderd groepen onderzoekers een bijdrage uit het fonds beschikbaar.

De tijd dat wetenschapscommunicatie alleen het domein was van journalisten en communicatiemedewerkers is voorbij: tegenwoordig zien de meeste onderzoekers wetenschapscommunicatie ook als een onderdeel van hun werk. Het merendeel van dit werk doen ze echter naast een overvolle agenda van onderwijs en onderzoek. Juist in deze tijd, waarin er kritisch naar instituties wordt gekeken, is interactie met de maatschappij belangrijk, aldus OCW.

Daarom stelt het ministerie dus ruim € 1 miljoen ter beschikking voor het nieuwe fonds dat moet bijdragen aan erkenning van wetenschapscommunicatie als een volwaardig onderdeel van het takenpakket van wetenschappers. Het is de bedoeling dat het fonds inzicht geeft in de verscheidenheid aan wetenschapscommunicatie-activiteiten en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse wetenschap. Het pilotfonds wordt uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Alle decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten ontvangen medio oktober een oproep om een aanvraag te doen voor € 10.000 voor een groep wetenschappers binnen hun instelling die aantoonbaar structureel werk maakt van wetenschapscommunicatie. Deze middelen kunnen door de wetenschappers in kwestie naar eigen inzicht besteed worden voor ondersteuning van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 januari 2021.

Zie ook: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/lancering-groot-pilotfonds-wetenschapscommunicatie-door-wetenschappers-gewaardeerd

Terug naar overzicht