Nieuws

okt
19

NWO organiseert workshop voor vooraanmeldingen Living Labs in the Dutch Delta

NWO organiseert op 23 november een workshop voor alle consortia die een vooraanmelding hebben ingediend voor de call Living Labs in the Dutch Delta. Zij ontvangen allemaal een uitnodiging om minimaal één deelnemer van het consortium aan de workshop mee te laten doen. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers de gelegenheid het onderzoeksidee kort te pitchen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de capaciteit van de zaal kunnen meerdere personen per consortium deelnemen.

Doel van de workshop is om samen te streven naar een coherent onderzoeksprogramma, eventuele overlap te adresseren en aanvullende collaboraties te faciliteren. Vertegenwoordigers van de financierende organisaties van de call zijn ook bij de workshop aanwezig. Consortia kunnen na de workshop hun onderzoeksidee en/of consortiumsamenstelling aanpassen voordat ze de full proposal indienen, of er juist voor kiezen dit niet te doen of om samen te werken.

 

De call Living Labs in the Dutch Delta biedt subsidie voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige ‘nature-based’ interventies en het verbeteren van de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust). Het onderzoek vindt plaats binnen de context van een bestaand of gepland Living Lab.

Terug naar overzicht